D100 左右大局 LIVE: 搵夏寶龍騎住小明! 習心腹清剿港澳保皇黨一鑊熟! (主持: 李慧玲、吳敏兒)

623
62
 
D100 左右大局 LIVE: 搵夏寶龍騎住小明! 習心腹清剿港澳保皇黨一鑊熟! (主持: 李慧玲、吳敏兒)
港澳辦主任張曉明周四 (13日) 被貶為副主任, 分管日常工作, 港澳辦主任一職由中共總書記習近平親信全國政協副主席夏寶龍兼任。
持续时间: 20:05

评论

Donald Mak
Donald Mak - 7 个月 前
大波玲,,飛雞!
Uncle Tse
Uncle Tse - 7 个月 前
這可能是〘侵侵〙在背後發功,因為按常理推測,維尼是不會做好事的。但他十分害怕美國,衹不過口中死不承認而已。✌✌
i生命漫长又短暂
i生命漫长又短暂 - 7 个月 前
两个废物讲紧废话!一边话怀疑一边话人地做假数据?你自己觉得就认为系假!带节奏抹黑!死几多人你地都开心喇!黑媒黑心吃人血馒头🤮
小飛蛾小飛蛾
小飛蛾小飛蛾 - 7 个月 前
你哋兩條錶子,唔知就去做功課啦!亂Q講。
sam BiG LAM
sam BiG LAM - 7 个月 前
新官上任!嘩好似子龍,大將之風、文武雙全……香港有救嗱。😆😆😆😆😆😆😆笑料。
Nomis Home 4
Nomis Home 4 - 7 个月 前
以 '確診病患人數' (confirmed cases #) 為分母 (denominator), 以 '死亡人數' (deaths #) 為分子, 簡單的除法便 看得出一個驟然變大了的分母會令計算出了一個一天内突然變得很低的 '確診後因感染病毒致死' 的 '致命比率' (mortality rate)。祖國便可以向世界或世衛WHO宣稱新冠狀病毒的致命比率很低。
yee cheung
yee cheung - 7 个月 前
妳二個八婆好Q黃,講是非,叫人好好防疫啦,我覺得呢二個八婆太囉嗦啦🐷🐷😷🎯🎯
Skteresa Cheung
Skteresa Cheung - 7 个月 前
實行一國一制啦!講咁多做乜春丫!!!
Skteresa Cheung
Skteresa Cheung - 7 个月 前
大眾及各宗教要格外小心!!!
Skteresa Cheung
Skteresa Cheung - 7 个月 前
成個死爛仔咁款點會好?!!
Fhj Ty
Fhj Ty - 7 个月 前
㣭㗎, 亜酋長 梗係 収咗唔少着數啦!
唔知 有无得查?
? 重 未炒?
kin sun wu
kin sun wu - 7 个月 前
我反而覺得佢地係發窮惡,因為世銀唔放水俾佢
asd `asd
asd `asd - 7 个月 前
你們連自己國家都踩,簡直吾係人所為
ka wing yu
ka wing yu - 7 个月 前
因為佢哋唔係中國人,但係又講、寫、睇、聽,同時又有中文名,有中國人父母、祖父母、外祖父母、祖先…………可能以上一個都冇,又有可能她們的家教唔好,父母冇好好教育吧!😐😐😐
yuk fai tang
yuk fai tang - 7 个月 前
李慧玲講嘢太急,一輪咀咁講,叻唔切咁,都唔畀時間人哋消化。
Monkey Mc
Monkey Mc - 7 个月 前
可否直接到point, 由8分鐘到14分鐘都係廢話
建議由8分鐘吳提出問題, 直接跳到14分鐘講李的觀察, 中間全部可以skip
judy fu
judy fu - 7 个月 前
傻⋯夏寶龍是狠角色,泛民可以買棺材了
Jin Starz
Jin Starz - 7 个月 前
judy fu @ want a free coffin too?
SK S
SK S - 7 个月 前
小明班長備沒收·
改做小组長啦.再唔聽話'趕出校
Wai Yuen
Wai Yuen - 7 个月 前
支援獨立記者陳秋實 和勇敢的武漢市民 方斌.大家請去簽署此請願書. 快D逹到 100.000 份請願書
https://petitions.whitehouse.gov/petition/save-independent-reporter-chen-qiushi-and-brave-wuhan-citizen-fang-bin?fbclid=IwAR0rn8R2EFTwRoplweC7wuYbDXxR1dT3J4suv9zOR0NXfqZbOrD-
Anti Chinazi
Anti Chinazi - 7 个月 前
這病毒必定殺不光共產黨, 疫情已控.
wa Cheuk
wa Cheuk - 7 个月 前
两件猪扒學人八卦政治
Jin Starz
Jin Starz - 7 个月 前
wa Cheuk @ two pieces of pork chop in front of your mirrors
浦項制鐵
浦項制鐵 - 7 个月 前
689,777时辰到未?😆😆😆
馬歌壁
馬歌壁 - 7 个月 前
留番小明係道因為要問佢嘢……同埋要佢睇住自錯……跟住比人插💩👁明白嗎?
Alice Wai Man Wan
Alice Wai Man Wan - 7 个月 前
1. 仲要搞佢好多野出來 2. 等佢俾昔日下屬慰問下
memehk.com謎米香港
memehk.com謎米香港 - 7 个月 前
應該同721 警黑合作有關 及 有人收黑錢 張先生都有份 一網打盡 連pk強 都拉出嚟行街示眾, 張先生 留低 是隨時 捉去問話
memehk.com謎米香港
memehk.com謎米香港 - 7 个月 前
留低問話
Tai man Chan
Tai man Chan - 7 个月 前
共產黨.做野好估,炒油魚,會炒1半做番副主任真莫名奇妙。
Gary Tang
Gary Tang - 7 个月 前
咁都要估?確診數大咗,死亡率就會低咗囉!
Sukman Wong
Sukman Wong - 7 个月 前
呢個時候梗係 抗疫情 病情都未控製到就去搞其他嘢 死習近平 個腦癡咗線 咁多病人都係控制疫情先
Sukman Wong
Sukman Wong - 7 个月 前
而家至開始 全香港市民 做好衛生清潔 死林鄭 散播十八區病人 呢個正痴線婆
Yeung Yeung
Yeung Yeung - 7 个月 前
崩牙明笑著落車.黑心鬼羣組上塲
Kei KT
Kei KT - 7 个月 前
共產黨做乜都係假
Alice Yu
Alice Yu - 7 个月 前
現在當是最高點,隨著便日復日漸減,以示疫情已控。
下一个