遭抹黑論亂扣帽子?何栢良暫別晴朗phone in/政治判斷專業早有前科,陳聰:林鄭係「專家殺手」!?

1 101
30
 
日期:2020年08月27日
主持:郭志仁、陳聰、楊樂笙
***
《雷霆881 在晴朗的一天出發》
時間:逢星期一至五早上08:00 - 10:00
主持:陳志雲、郭志仁、陳聰、楊樂笙
節目重溫:bit.ly/2Te711S

--------------------------------------------------
‧ 下載 Hong Kong Toolbar 手機應用程式,收聽商台節目直播
iOS 版本: apple.co/2uFphsz
Android 版本: bit.ly/2cD7DfM

‧ Facebook 專頁及 Instagram
881903.com: facebook.com/881903com
my903.com: facebook.com/my903
Instagram: instagram.com/cr881903
持续时间: 14:09

评论

YIN BIN WONG
YIN BIN WONG - 个月 前
这柯其实是一个败类,唯恐香港不乱。这样砖家其实是丧家。
T.謝太
T.謝太 - 个月 前
多謝何柏良醫生,多謝為香港人付出的醫生,非常多謝,7婆快D去啦!不得好死
david wong
david wong - 个月 前
8. 這案件已經被剔除/被撤銷/被擱置/被禁制/被打壓/被欺凌/被蹂躪長達七年多!

這宗《香島中學校友會有限公司》這間十萬人衆龐大社團所涉的集體/團體/社團誹謗(網絡欺凌)案件早已被弄至案不成案!寸步難行!!

這案件的原告人《1960年代香島中學畢業生兼永久會員/學長(幾位現任香島中學校長全部都是原告人的小學弟)》早就被變成被告人!莊嚴神聖的法庭早就被變作批斗場/溝女(泡妞)樂團!!

( 1) 於2014年11月14日,在原告人提呈三分鐘傳票擬申請排期將《香島中學校友會有限公司》這間十萬人眾龐大社團增加成為這案件的第二十一被告之時,經常穿著亮麗軍服接受《大公報》全版專訪的歐陽浩榮童子軍總監已經戰狼上身!!

( 2) 於2014年11月14日,疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官/小學鷄/戰狼已經涉嫌串謀/串通/私通祁嘉敏大美人(「祁大狀,D9淩添貴先生「Court Case 群組版主」的甥女)、張珩律師及其龐大的精英律師團隊一起帶領這案件的第一、二、三、二十被告都連午飯都不吃;該等翹楚/精英/權貴等等都一起盡情、盡興、盡力地在高等法院針對原告人而進行大清算/大批斗!!!

當天(2014.11.14)
歐陽官特别强調「香島中學喺響噹噹嘅名字!香島中學喺一定要請律師同埋大律師出庭嘅!到其時,我都唔知你點樣用嗰的英文的法律上嘅技術性用詞嚟盤問人哋?!」

( 3) 於2014年11月14日,疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官/小學鷄/戰狼已經將原告人定性為「浪費法庭時間、浪費社會資源、濫用司法程序、捩横折曲、捏造事實"作古仔"、勾結反動派(反動報章)、誣告校友/老師、嚴重損害香島中學良好聲譽!“你(原告人)等於掘嗰窿畀自己跳落去!”(這是歐陽官這隻小學雞的原話)!!」

( 4) 於2014年11月14日,疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官/小學鷄/戰狼已經嚴厲禁制原告人派送任何文件給這案件的第五、六、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八等等不少於十名被告/校友/老師/權貴等等。

( 5)當天,於2014年11月14日,歐陽官竟然教唆第二被告梁中昌先生不用太著急跟隨祁嘉敏大美人(「祁大狀」)、張珩律師及其頂級的精英律師團隊一起在周敏慧聆案官席前剔除何穎忠律師(「何大賊」)代延聘的朱德大律師(「醜聞大狀」)所草擬的英文版的《原告人的經修改抗辯書》《原告人的經修改傳訊令狀》!!

( 6)於2014年11月28日,歐陽官完全沒有核實第二被告梁中昌先生的《送達傳票證明》便進行缺席聆訊!!疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官/小學鷄/戰狼竟然頒令第二被告盡早跟隨祁嘉敏大美人(「祁大狀」)、張珩律師及其頂級的精英律師團隊一起盡早在周敏慧聆案官席前盡快剔除何穎忠律師(「何大賊」)代延聘的朱德大律師(「醜聞大狀」)所草擬的英文版的《原告人的經修改抗辯書》《原告人的經修改傳訊令狀》!!

疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官反口覆舌、出爾反爾、濫權瀆職!無法無天!!

歐陽浩榮聆案官是司法界之耻!歐陽浩榮聆案官更加是全人類之耻!!

( 7) 疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官/小學鷄/戰狼竟然用了四十天的時間將三行半中文字改了四次仍是錯漏百出,歐陽浩榮聆案官確是名符其實的《小學雞》!

難怪歐陽浩榮這隻小學雞於2015年2月27日連午飯都不吃而要色淫淫地強逼「堅決拒絕用中文進行聆訊並書寫、在法庭上大話連篇、不信守對法庭的承諾、在法庭上作奸犯科」的年輕貌美、弱質纖纖的祁嘉敏大美人(「祁大狀」)一定要在前排同埋後排都坐滿大律師同埋律師的法庭上乖乖的當庭當眾教識歐陽浩榮童子軍總監這隻《小學鷄》寫她祁嘉敏大美人很難、很難寫的中文字芳名了!(原告人不知道用「欲拒還迎」來形容當時的場景是否恰當?)

( 8) 於2016年6月17日,原告人提呈三分鐘傳票擬排期申請 ( i) 往後第二、二十、二十一被告與原告人都必須使用中文進行聆訊並書寫;( ii) 第二、二十、二十一被告必須提供更加多的抗辯書詳情;

( i) 當天(2016.06.17)
用英文回覆「拒絕使用中文進行聆訊並書寫」的楊元建律師、楊若全大律師(「香島中學代表律師兼常年律師顧問」)這两位小學弟(元慶、元華、元偉、若平、若安、若齊都是與原告人同期、同届、同班的同學!)竟然都拒絕出庭應訊!!

( ii) 當天(2016.06.17)
歐陽官不但批准梁夢粦老師作為第二十一被告《香島中學校友會有限公司》的首席代表;歐陽官竟然還要教唆梁夢粦老師必須另外再委派多一位人仕代表第二十一被告《香島中學校友會有限公司》;以便每天薪津三仟元(HK$3,000.00)的梁夢粦老師帶領畢業班學生到內地交遊學習**時,可以由該人仕代表第二十一被告《香島中學校友會有限公司》這間十萬人眾的龐大社團出席這案件的聆訊!!

【** 香島中學畢業生在畢業前都必須回到祖國接受最嚴格的中文評核、思想審查和被挑選,令人脱胎換骨!這就是原告人「單挑」廖文健先生的底氣的根源!】

( iii) 當天(2016.06.17)
歐陽官竟然又夥同/統領梁夢粦老師和第二被告梁中昌先生一起連午飯都不吃!三位翹楚/精英/權貴都在莊嚴神聖的法庭上盡情、盡興、盡力地肆虐清算/批斗原告人;

必須知道,
當天(2014.11.14)
歐陽官特别强調「香島中學喺響噹噹嘅名字!香島中學喺一定要請律師同埋大律師出庭嘅!到其時,我都唔知你點樣用嗰的英文的法律上嘅技術性用詞嚟盤問人哋?!」

疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官反口覆舌、出爾反爾莫此為甚!

噢!原來歐陽浩(酷)官有七個口!歐陽浩(酷)榮是 “柒”口大官!!

( 9) 邀請各方觀賞色淫淫的歐陽浩榮童子軍總監這隻猴擒急色鬼三行半錯漏百出的中文字:-

[Folio 549/2016.07.08 Order dated 2016.07.08 歐陽官,D1-D21 v. P1]//
[Folio 554/2016.07.14 Order dated 2016.07.08 歐陽官,D1-D21 v. P1]//
[Folio 559/2016.07.15 Order dated 2016.07.08 歐陽官,D1-D21 v. P1]//
[Folio 584/2016.08.16 Order dated 2016.07.08 歐陽官,D1-D21 v. P1]//
[互聯網上的判決書/2016.08.16 Order dated 2016.07.08 歐陽官,D1-D21 v. P1]//

( i) 疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官竟然還要傳召/召集/糾集/鼓動/煽惑這案件的第一至二十一被告人都必須於2016年7月8日集結在高等法院在歐陽官席前,並由疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽官親自主持針對原告人這名於2014年11月14日已經被「連午飯都不吃」的歐陽官定性為「勾結反動報章背叛母校的"小渾渾"(流氓校友)」而再次進行新一輪的追討/譴責/批斗/清算!

( ii) 當天於2016年7月8日,第八被告關啟興老師(已經終身都不獲香島中學延任教席)自費支付巨額訟費而聘請/延聘的正義律師團隊憤然離開歐陽官在高等法院針對原告人而私設的刑場!該正義律師團隊耻與歐陽浩榮聆案官為伍!!!

( 10) 當天於2016年7月8日,歐陽官不但頒令這案件的第一至七、九至二十一被告都全面獲得勝訴;最多只有小學三年級中文程度(按照香島中學的語文評核基準)歐陽浩榮聆案官這隻《小學鷄》竟然精心編造洋洋大觀的中文的《判決書/2016.08.16》並緊急放上互聯網耀武揚威、揚名立萬、光宗耀祖!!!

姑置勿論歐陽官這隻《小學雞》是否找人代筆為他/它/牠歐陽官編造該份洋洋大觀的《判決書》!該份所謂《判決書》針對原告人而極盡誣陷誹謗之能事!!

更甚者,在疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽官的鼓勵/縱容/包庇/煽惑之下,直至此刻2020年9月14日(星期一),這案件的第一、二、二十、二十一被告等等校友/老師/權貴/當權派等等仍然肆無忌憚/有恃無恐地堅決拒絕將當天(2016.07.08)在歐陽官席前追討/聲討/批斗/清算原告人的《各被告人的陳詞綱要》及其相關的法庭命令、訟費命令、明細訟費單/列表、重覆 宣讀的《終審庭馬道立首席法官的演講詞/案例/典據(中文版)》等等法庭文件/證據/證物/罪證等等的聆訊文件都全部送達(補送)給原告人!

這究竟算是甚麼法律?!天理何在?!公道何存?!

原告人這名小市民「生而平等」的公民權和訴訟權何在?!
FUNG PING LO
FUNG PING LO - 个月 前
多谢何医生,无私大爱。香港。官员已经唔係一个人,係一个恶魔。为讨好共党。与民为敌。好似以前50年代砌生猪肉。含何医生,马医生不易。女魔头,不得好死。
Tao Lao
Tao Lao - 个月 前
不同專家也有不意見,你聽邊個專家講都會係另外專家的殺手
kienchung yang
kienchung yang - 个月 前
支持救星何柏良,林无用 下台
Yuen Wai To
Yuen Wai To - 个月 前
何柏良醫生,香港人多謝你努力付出!
Wild Lily
Wild Lily - 个月 前
真係動物農莊。 支持何醫生 真正的好醫生。
連 儂 牆 -連 儂 牆
緊急白宮聯署 = 催動美國向中共施壓執行九月立法會真選舉......
方法簡單五步驟: 1.打開網頁>>https://petitions.whitehouse.gov/petition/support-hong-kong-restart-clean-2020-legislative-council-election-now
2. 在網頁中間右邊三長方格第一格 " First Name * " 填上 “ 名稱 ”
3. 第二格長方格 “ Last Name * ” 填上 “ 姓氏 ”
4. 第三格長方格 “ Email Address ” 填寫 “ 電郵地址 ”
5. 在綠色長方格 “ Sign Now ” 點按便完成 。
*** 留意電郵將收到 " We the People " 的 email ;在中間籃色字 “ Confirm your signature by click here ” , 點選它便成功多一票 ***
不分顏色,全人類支持自由民主真普選,努力,堅持.....
//關係全香港人既重要事(你有需要睇哂)
前晚開始全個Facebook 都係洗版式既開香檳慶祝post,但就好似完全無人/無page講 「港康碼」
港康碼即係之前提過既健康碼,正如之前所講既一樣,政府會係兩個星期後落實,為係香港市民做DNA檢疫(非強制),之後會為已做檢疫既市民發出一個二維碼以分別健康情況// -網友
—————————————————————
首先,抽DNA同而家防疫係完全零關係,零幫助,零作用,只為偷取大家既DNA。
第二,兩星期後,愛國愛黨同一大班藍絲就會去做檢疫,好可能有一班黃絲/中立人士都會不知情咁做左,當已檢疫人士達到一定數目,政府就會對持有健康碼既人士放寬防疫守則,健康碼顯示健康既人士可以自由進出食肆、唔洗限聚等等等等。
第三,當大家而家已經習慣去唔同地方都要比人用槍嘟頭既時候,遲下就唔係嘟頭而係出示健康碼,慢慢會有更多人唔係迫唔洗強制既情況下都會去做DNA檢疫,為既都係方便同埋覺得佢拎你DNA無乜大不了 (用於日後活摘...???)
第四,當健康碼普遍實行之後,政府會推出更加相應措施同設備去限制及監管大家,例如係交通工具,食肆,商場,公共設施,隧道或出入境 加裝健康碼掃描器,到時佢依然唔會強制逼你做檢疫,因為只要你無健康碼,就同禁足無分別,而且你去邊都要掃健康碼,佢間接對大家既行蹤一清二楚
第五,而家政府做任何野,相信大家都唔會相信,咁健康碼到底要點先證明你係健康呢? 大概就係分 著綠燈就健康,紅燈就唔健康 咁上下喇,即係大家健唔健康(有無得出門)都掌握係政府手,咁大家覺得佢會唔會用呢個方法間接管控大家,執行一切政治任務?例如社會肅清,監控輿論。只要大家講咩光復香港,五大訴求,香港獨立之類既說話,你或者你既屋企人既健康碼就有可能無端端由綠色變紅色,久而久之,大家就會知道講咩會變紅色,被禁足禁自由,慢慢社會上就再唔會有反政府聲音出現!
可能你覺得好on9,諗到咁極端,sorry,事實就係咁,呢一套社會信用系統,健康碼,已經係中國大陸實行緊,而上面講既,亦都係活生生既例子。//
#手動轉
勇敢國民棄共產 人權自由享永生 4 9 建國 7 1 滅 國際覺醒中共亡
做個勇敢中國人,堅持滅犯罪集團;做個勇敢中國人,堅持絕非法組織;做個勇敢中國人,堅持打倒共產黨;做個勇敢中國人,世代民主活自由。國際支援,機會不再;白黑珍惜,天佑香港 ......
Luk Patrick
Luk Patrick - 个月 前
何醫生,感謝你為香港市民無私的付出,你不是某某特首稱"所謂的專家",你在我們心目中是說話有份量的專家
April Kee
April Kee - 个月 前
何醫生當然係專家,嗅西柒婆加突衰狗官係賊家.
ha ha rod law
ha ha rod law - 个月 前
「所謂」意思係引述,含不承認嘅意思。當醫生根本不需要林奠承認。
yvonlau
yvonlau - 个月 前
感謝何柏良醫生 ❤️
david wong
david wong - 个月 前
10. 這案件已經被剔除/被撤銷/被擱置/被禁制/被打壓/被欺凌/被蹂躪長達七年多!

( 1) 於2014年11月14日,在原告人提呈三分鐘傳票擬申請排期將《香島中學校友會有限公司》這間十萬人眾龐大社團增加成為這案件的第二十一被告之時,經常穿著亮麗軍服接受《大公報》全版專訪的歐陽浩榮童子軍總監已經戰狼上身!!

( 2) 於2014年11月14日,疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官/小學鷄/戰狼已經涉嫌串謀/串通/私通祁嘉敏大律師(「祁大美人,D9淩添貴先生「Court Case 群組版主」的甥女)、張珩律師及其龐大的精英律師團隊一起帶領這案件的第一、二、三、二十被告都連午飯都不吃;都一起盡情、盡興、盡力地清算/批斗原告人;

當天(2014.11.14)歐陽官特别强調「香島中學喺響噹噹嘅名字!香島中學喺一定要請律師同埋大律師出庭嘅!到其時,我都唔知你點樣用嗰的英文的法律上嘅技術性用詞嚟盤問人哋?!」

( 3) 於2014年11月14日,疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官/小學鷄/戰狼已經將原告人定性為「浪費法庭時間、浪費社會資源、濫用司法程序、捩横折曲、捏造事實"作古仔"、 勾結反動派(反動報章)、誣告校友/老師、嚴重損害香島中學良好聲譽!」

( 4) 於2014年11月14日,疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官/小學鷄/戰狼已經嚴厲禁制原告人派送任何文件給這案件的第五、六、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八等等不少於十名被告/校友/老師/權貴等等。

( 5) 疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官/小學鷄/戰狼竟然用了四十天的時間將三行半中文字改了四次仍是錯漏百出,歐陽浩榮聆案官確是名符其實的《小學雞》!

難怪歐陽小學雞於2015年2月27日連午飯都不吃而要色淫淫地強逼「堅決拒絕用中文進行聆訊和書寫」的年輕貌美、弱質纖纖的祁嘉敏大美人(「祁大狀」)一定要在前排同埋後排 都坐大律師同埋律師的法庭上乖乖的當庭當眾教識歐陽浩榮童子軍總監這隻《小學鷄》寫她祁嘉敏大美人很難、很難寫的中文字芳名了!(原告人不知道用「欲拒還迎」來形容當時的場景是否恰當?)

( 6) 於2016年6月17日原告人提呈三分鐘傳票擬排期申請 ( i) 往後第二、二十、二十一被告與原告人都必須使用中文進行聆訊並書寫;( ii) 第二、二十、二十一被告提供更加多的抗辯書詳情;

當天(2016.06.17)用英文回覆「拒絕使用中文進行聆訊並書寫」的楊元建律師、楊若若大律師(「香島中學代表律師兼常年律師顧問」)這两位小學弟(元慶、元華、元偉、若平、若安、若齊都是與原告人同期、同届、同班的同學!)竟然拒絕出庭應訊!!

當天(2016.06.17)歐陽官不但批准梁夢粦老師作為第二十一被告《香島中學校友會有限公司》的首席代表;歐陽官竟然還要教唆梁夢粦老師另外再委任多一位人仕代表第二十一被告《香島中學校友會有限公司》;以便每天薪津三仟元(HK$3,000.00)的梁夢粦老師帶領畢業班學生到外地交遊學習時,可以由該人仕代表第二十一被告、《香島中學校友會有限公司》這間十萬人眾的龐大社團出席這案件的聆訊!!

當天(2016.06.17)歐陽官竟然又夥同/統領梁夢粦老師和第二被告梁中昌先生一起連午飯都不吃!三位翹楚/精英/權貴都在莊嚴神聖的法庭上盡情、盡興、盡力地肆虐清算/批斗原告人;

必須知道,當天(2014.11.14)歐陽官特别强調「香島中學喺響噹噹嘅名字!香島中學喺一定要請律師同埋大律師出庭嘅!到其時,我都唔知你點樣用嗰的英文的法律上嘅技術性用詞嚟盤問人哋?!」

疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官出爾反爾莫此為甚!

噢!原來歐陽浩(酷)官有七個口!是柒口大官!!

( 7) 邀請各方觀賞色淫淫的歐陽浩榮童子軍總監三行半錯漏百出的中文字:-

[Folio 549/2016.07.08 Order dated 2016.07.08 歐陽官,D1-D21 v. P1]//
[Folio 554/2016.07.14 Order dated 2016.07.08 歐陽官,D1-D21 v. P1]//
[Folio 559/2016.07.15 Order dated 2016.07.08 歐陽官,D1-D21 v. P1]//
[Folio 584/2016.08.16 Order dated 2016.07.08 歐陽官,D1-D21 v. P1]//
[互聯網上的判決書/2016.08.16 Order dated 2016.07.08 歐陽官,D1-D21 v. P1]//

( i) 疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽浩榮聆案官竟然還要傳召/召集/糾集/鼓動/煽惑這
案件的第一至二十一被告人都必須於2016年7月8日集結在高等法院在歐陽官席前,
並由疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽官親自主持針對原告人這名於2014年11月14日已經被「連午飯都不吃」的歐陽官定性為「勾結反動報章背叛母校的"小渾渾"(流氓校友)」而進行追討/譴責/批斗/清算!

( ii) 當天於2016年7月8日,第八被告關啟興老師(已經不獲香島中學延任教席多年)自費支付巨額訟費而聘請/延聘的正義律師團隊憤然離開歐陽官在高等法院針對原告人而私設的刑 場!!該正義律師團隊耻與歐陽浩榮聆案官為伍!

( 8) 當天於2016年7月8日,歐陽官不但頒令這案件的第一至七、九至二十一被告都全面獲得勝訴;最多只有小學三年級中文程度(按照香島中學的語文評核基準)歐陽浩榮聆案官這隻《小學鷄》竟然精心編造洋洋大觀的中文的《判決書/2016.08.16》並緊急放上互聯網耀武揚威、揚名立萬、光宗耀祖!!!

姑置勿論歐陽官這隻《小學雞》是否找人代筆為他/它/牠歐陽官編造該份洋洋大觀的《判決書》!該份所謂《判決書》針對原告人而極盡誣陷誹謗之能事!!

在疑似訟棍、惡棍兼淫棍的歐陽官的鼓勵/縱容/包庇/煽惑之下,直至此刻2020年8月31日(星期一),這案件的第一、二、二十、二十一被告等等校友/老師/權貴/當權派等等仍然肆無忌憚/有恃無恐地堅決拒絕將當天(2016.07.08)在歐陽官席前追討/聲討/批斗/清算原告人的
《各被告人的陳詞綱要》及其相關的法庭命令、明細訟費單/列表、重覆宣讀的《終審庭馬道立首席法官的演講詞/案例/典據(中文版)》等等法庭文件/證據/證物/罪證等等的聆訊文件都全部送達(補送)給原告人!這究竟算是甚麼法律?!天理何在?!公道何存?!

原告人這名小市民「生而平等」的公民權和訴訟權何在?!

( 9) 世界最龐大最頂級的金杜律師行聘請/延聘的祁嘉敏大律師、張珩律師及其頂級的精英律師團隊不但串通/私通/串謀周敏慧聆案官肆虐踐踏/蔑視黃一鳴聆案官於2015年4月22日頒下該前所未有的法庭命令!!

該等精英/翘楚/權貴竟然還要蛇鼠一窩/狼狽為奸地不為原告人提供中文譯本;並及特意不為原告人安排中英文即時傳譯員!

( i) 原告人清楚記得,祁大狀向周大官保證,於2015年7月6日及於2015年10月22日都是很簡短、很簡單的剔除聆訊,最多只需要一小時陳詞已經很足夠!但是,两次聆訊都不為原告人提供中文譯本,更加特意不為原告人安排即時中英文傳譯員!

由於,祁大狀的英文陳詞太長篇了,於2015年10月22日才不得不休庭急召高級中文傳譯員並審足一天!!

( ii) 於2015年7月6日及於2015年10月22日,周大官這名歹毒婦人竟然都重重覆覆重判原告人必須即時以世界頂級律師行的收費基準支付百分之九十的數以十萬元計的巨額訟費給予第一被告陳純妮總幹事!

( iii) 直至此刻,2020年8月31日(星期一)D1陳純妮總幹事挪用香島中學全體理事/老師/校友(當然包括已近古稀之年兼永久會員身份的原告人,即是這案件的原告人也是該巨額積蓄的持份者 "stakeholder")一分一毫累積而來的巨額積蓄聘請/延聘的祁嘉敏大律師(D9淩添貴先生「Court Case 群組版主」的甥女)、張珩律師及其世界最龐大的世界最頂級的金杜律師行的最精英律師團隊竟然仍然不斷地拒絕將
“HCA851/2013"、"HCA949/2012"及"CACV20/2016" (原本案件HCB8659/2015)案件所有大量的中文譯本完整送達給原告人!

這究竟算是甚麼法律?這究竟是哪門子的法律精英?!!
這究竟是甚麼世界最龐大最頂級的金杜律師行?!!

( 10) 這宗集體/團體/社團誹謗(網絡欺凌)案件早已被弄至案不成案!寸步難行!!

這案件的原告人早就被變成被告人!莊嚴神聖的法庭早就被變作批斗場/溝女(泡妞)樂團!!

( 11) 除非「指定法官(欽差大臣)」廖文健閣下頒令「終身褫奪原告人的公民權和訴訟權」!

否則,務請暫委法官廖文健閣下於七天之內將這案件 "HCA851/2013"
及該案件
“HCA949/2012” 的所有聆訊錄音CD光碟都完整地發放給原告人;原告人承諾支付一切有關費用,謝謝。
ENDY CHOW
ENDY CHOW - 个月 前
加油
Phemie Yuen
Phemie Yuen - 个月 前
主耶穌,
祢好!我本身唔係教徒,呢次打攪祢 ,皆因'特首'應該仲係祢嘅信徒。天主,以下係我真誠嘅禱告,求祢成全我 : " 我祝福林鄭月娥 , 希望佢最少有130歲壽命!" Hallelujiah 🙏
" 娥姐,預先恭喜妳,又攞第一喇!👍
破埋世界紀錄添呀,Yeah!✌ 🙋 😘 "

………… (「屹」!「屹」!「屹」! 👿
放長雙眼,睇妳點 "捱"! 😈 )
chan mr
chan mr - 个月 前
非常擔心何醫生的生命安全,從林鄭的表達,何醫生的罪名比李文亮醫生更嚴重。
Anxi Xiang
Anxi Xiang - 个月 前
法律教授不知道在法律上顶住。而是有计划1.计划2,,,,,。计划一万!!!!可惜!可悲!实际上香港人只要坚持宪法,坚持基本法,有法律依据(议会斗争的依据),争取港人治港(也不用港独)香港人已经可以无往而不胜!!!!!!!
YC手祝
YC手祝 - 2 个月 前
專家係自己殺自己,因為自己嘅政治或者觀感就將科學抹煞,每一樣野都有弊端及有益處,全港市民檢測新冠病毒其實最科學,但係亦有利有弊,將所缺點無限擴大引導公眾不去進行檢測,其實係就將科學理念拋諸腦後
He jiefukof
He jiefukof - 2 个月 前
支持林鄭!黄医生出来倒乱可耻!
tam sir
tam sir - 2 个月 前
何栢良反口覆舌
Leung Yinping
Leung Yinping - 2 个月 前
我想去唔好搞我哋一般嘅市民囉 嗰啲藍絲鍾意去檢查去飽佢啦 如果佢唔夠數咪就咁畀錢共產黨囉
Leung Yinping
Leung Yinping - 2 个月 前
有呢啲全部惡毒嘅政府局長 香港 玩完啦
Leung Yinping
Leung Yinping - 2 个月 前
我們香港現今沒有專家 , 全部嘅專家喺林鄭心目中都係中國先有嘅專家, 最搞笑嘅事情就係中國嘅專家落嚟幫香港人做檢測, 內地嘅人就一直落嚟香港做體檢, 我真係好混淆, 即係咪香港人就要用大陸嘅專家, 而我哋香港啲醫療就比國內啲人落嚟用
Test HK
Test HK - 2 个月 前
一個係專業既醫生,一個係低智既阿婆。
這兩類人意見、睇法及思維又點可能一樣。
terry put
terry put - 2 个月 前
就因為容不下一個不,一個反調,這就是抹黑。
kwan yiuming
kwan yiuming - 2 个月 前
在香港武漢肺炎源頭是林奠!
Hakka
Hakka - 2 个月 前
Support Dr. Ho ! He is a good guy : honest, straight forward, truthful, brave and kind. Thank you Dr. Ho ! God bless.
Ondogdog On
Ondogdog On - 2 个月 前
所謂''喉舌'', 就一定有固定的所謂''立場''.
Hung Wai Cheung
Hung Wai Cheung - 2 个月 前
林鄭月娥🖕🖕🖕🖕 她說自己是不懂政治的人,其實最有政治計算是林鄭月娥! 白婆不死沒用
Manpun Ho
Manpun Ho - 2 个月 前
乜你覺得香港市民受到痛苦,淋病毒鵝會關心嗎!
Louisa Yung
Louisa Yung - 2 个月 前
exactly
Zoe Leung
Zoe Leung - 2 个月 前
何醫生,感恩你為香港人,祝好人一生平安🙏🙏💖
PATSY · P
PATSY · P - 2 个月 前
何 柏 良 醫 生 遭 打 壓 禁 聲 可 恥
令 香 港 人 極 度 氣 憤
😠 😠 😠
爆支
爆支 - 2 个月 前
世衛專家也說浪費資源兼無用。
owl tang
owl tang - 2 个月 前
無良林鄭趕走何醫生!😭
Pearl Lovely
Pearl Lovely - 2 个月 前
柒娥? 所謂嘅特首? 只是無恥嘅小人! 何醫生,多謝你! 願神賜福保護你! 香港好在有你們這些敢講真話的專業醫護人員! It is very sad to see the true Hong Kong values were destroyed and now left behind are the political thugs to push Hong Kong to the further dead end! We are officially in the dark era of cultural revolution! Truth is no longer the truth but propaganda or rewritten history!
Anita Lai Han Lam
Anita Lai Han Lam - 2 个月 前
·一一
Anita Lai Han Lam
Anita Lai Han Lam - 2 个月 前
一⋯⋯
Tammy Cheng
Tammy Cheng - 2 个月 前
現在香港很不幸,有這樣一個兽性特首,簡直不是人
Good Chan
Good Chan - 2 个月 前
感謝感激何醫生。他的科學分析给我們多些参考资料,讓我們去決定並承擔自己所作决定的结果。
慢慢長路,各位保持平和心走下去。
車大夫
車大夫 - 2 个月 前
你都好薄皮喎😂😂
咁玻璃心 以後就唔 咁多廢話一時一樣啦😂😂
何君醒
何君醒 - 2 个月 前
何栢良醫生感謝您的對香港市民付出講真話
Lee Katherine
Lee Katherine - 2 个月 前
港共政權恐嚇何醫生啦⋯⋯
Y WTS
Y WTS - 2 个月 前
毒娥不段以國安為藉口去抹黑專家們,到底是甚麼心腸?
Wong Mrs
Wong Mrs - 2 个月 前
何醫生謝謝你,🙏🙏🙏💕好人一生平安💪💪💪
charles Chan
charles Chan - 2 个月 前
林鄭 是瘋了 ?還是 她 的真面目本質 , 她 是只有 自我 及政治正確, 香港人末來日子 好極有限。
xx chan
xx chan - 2 个月 前
何医生,你惊条毛线!企出来,吊距啦!仲缩埋一角,失败!
yung ng
yung ng - 2 个月 前
潑娥要推到本港醫療專家,引請内地鐘南山來港耽定做武肺疫情講解指導專家,大家合作害港人。
amy Li
amy Li - 2 个月 前
衷心感謝何柏良醫生和真心愛香港人的醫護人員❤
d rock
d rock - 2 个月 前
HK01 - 世衛緊急項目主管瑞安(Mike Ryan)則表示,如果群組感染情況持續,就有安排無徵狀或輕微病徵人士驗毒的必要,因此認為資源應用得其所,"強調大規模檢驗浪費金錢和不切實際"。
咦, 林鄭係唔係譴責世衛緊急項目主管瑞安(Mike Ryan)抹黑全民檢測, 唯一目的是政治計算、抹黑中央呀? 點解幾個月前佢又聽世衛指示叫人唔好戴口罩 又唔封關嘅?🤔
d rock
d rock - 2 个月 前
支持信林鄭,唔信醫生唔信專家嘅蠢人去驗腦!💪💪💪
Bruce Wayne
Bruce Wayne - 2 个月 前
所謂特首 ! 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
C.L. Tsang
C.L. Tsang - 2 个月 前
香港專家是什麼東西,共匪才有磚家。走吧
king chan
king chan - 2 个月 前
梁醫生應該早點休息
zhuning Wong
zhuning Wong - 2 个月 前
香港的特首就是人喳
E A K
E A K - 2 个月 前
777 is a sociopath
Kam Lun Poon
Kam Lun Poon - 2 个月 前
這個所謂特首,简直知所謂!
Zs Attic
Zs Attic - 2 个月 前
何醫生連個facebook都鎖埋了
Ling Yin
Ling Yin - 2 个月 前
Dr Ho is a man of science and conscience. He puts his heart into what he does. It is very sad that some politicians (unqualified ones) would put politics above everything even in the midst of pandemic.
Orchid 1312
Orchid 1312 - 2 个月 前
點解一定要所有人都支持佢,唔支持嘅就咩都話人政治計算。最政治計算人嘅係呢個女人自己
South Land
South Land - 2 个月 前
感謝各位醫生、專業人士,一直幫忙守護香港🙏🏼
香港今時今日,已經唔可以公開講真話,實在令人好難過😫
Bonnie Lam
Bonnie Lam - 2 个月 前
好人一生平安無事👍👁🖤人等天收🖤報應身同感受👁🧑🏻🧑🏻👵🏽👨
mars spacehole
mars spacehole - 2 个月 前
同人渣, 畜牲講邏輯, 自求多福好過. 依家香港係比畜牲管治.
Shandi Chau
Shandi Chau - 2 个月 前
多謝良心醫生何柏良,講真話,守護我們香港人💕👍✌️❤️
Yung Choi
Yung Choi - 2 个月 前
講真話就滅聲!
C I
C I - 2 个月 前
真係要平心靜氣🧘🏻‍♀️🧘🏻‍♂️🧘🏻🧘🏽‍♀️!感謝何醫生🙏🏼
Canny Pang
Canny Pang - 2 个月 前
好彩h.k.还有这批医生及专家真是好感谢他们为港人服务及感恩。
Canny Pang
Canny Pang - 2 个月 前
在此好感谢何医生及其他医生为港人的付出。
Canny Pang
Canny Pang - 2 个月 前
紧係信医生及专家啦唔通信啲小人自己係政治计算就话人哋係难为她家人给她影响到无地自容她还理直气壮咁厚面皮她是什幺构做。
Monica Kwok
Monica Kwok - 2 个月 前
欲加之罪何患無辭。
Monica Kwok
Monica Kwok - 2 个月 前
向所有良知醫生致敬💪💪🙏🙏
Monica Kwok
Monica Kwok - 2 个月 前
向何柏良醫生致敬,有良心有良知,現在林鄭已經沒有人對她講有什麽意義
Susan Leung
Susan Leung - 2 个月 前
多謝何柏良醫生專業關心香港人的健康。請多保重 !
Forever Justice
Forever Justice - 2 个月 前
Youth are no stakes in society ?
Professional pioneers are also no stakes in society too?
How vulnerable is the current constitution of HK!
Chan Ha
Chan Ha - 2 个月 前
多謝何柏良博士講真話 , 多謝何博士為香港負出醫學專業意見及科學的指導 , 祝保重 , 香港好在有你們這些敢講真話的專業醫護人員!多謝你們!
Dyson Cheung
Dyson Cheung - 2 个月 前
雷晨(英語:Rita Lei Chen,1992年2月25日-),出生於中國安徽省合肥市,香港大學畢業,香港本土派人士,香港獨立運動組織者,學生獨立聯盟發言人。
Choi Lin Karen Lam
Choi Lin Karen Lam - 2 个月 前
多謝何栢良一直以來都幫香港人齊心抗疫 !
再講有柒婆一日香港冇運行 !
Kiki Luk
Kiki Luk - 2 个月 前
聽到好痛心,真心為香港既人被打壓
所謂既官,總喺度繼續害香港人
dave wong
dave wong - 2 个月 前
Yes, the so-called number one IS always the number one, from the bottom up!
Zaza Slavic
Zaza Slavic - 2 个月 前
尊敬何醫生!👍🏻👍🏻👍🏻
Victor Sit
Victor Sit - 2 个月 前
政治干預醫學。
6mommom
6mommom - 2 个月 前
a big big thank you to Dr Ho
Ha Ly
Ha Ly - 2 个月 前
Deal 7 777 na ! A mau make 🎂 cake ,no that kind doing that kind ja ! Her mother 👩 wash oyster din't drying oyster up,deal,deal,deal 777 just the right ✅ way to go ja !
Kam Yuen
Kam Yuen - 2 个月 前
何醫生, 香港好在有您!
Craft Green
Craft Green - 2 个月 前
其實何醫生也有讚大陸做得好的地方。但香港政府沒有吸取別人的經驗,反應追蹤慢。另個政府諉過於人。
sharon li
sharon li - 2 个月 前
呢隻所謂的特守,連香港嘅關口都唔識守,更加唔識何謂尊重別人! 牠口中的所謂嘅「專家」是埋頭苦讀考出來的,有科學專業知識,不是就那麼777票所謂選出來的,正一井底蛙。人家有專業知識,醫學知識你懂嗎??難得專家不為名利,肯花時間為香港人帶來很多抗疫知識,令香港人獲益良多!反觀今次疫情,全靠香港人自覺地抗疫!這個所謂政府連口罩裝備都搞到一鑊泡,這隻所謂特守連澳門特區行政長官都比唔上呀!所謂特守你有鏡就照吓啦⋯⋯
Ice Nip
Ice Nip - 2 个月 前
支持每一個有良心嘅人,多謝何柏良醫生
Leeon C
Leeon C - 2 个月 前
好慘 萬惡共慘黨
onyou t
onyou t - 2 个月 前
一個所為特首把所有醫學科學打壓!將來袁醫生再獲中國幫忙返國!不去也吧!全世界對醫護十分尊敬!偏偏在中國就如罪犯!
puiying tsuu
puiying tsuu - 2 个月 前
何柏良博士感謝你為香港付出,由沙士撐到今日.
港版國安法之下今時今日好少人會企出來講真說話特别醫療介.
仆街柒婆等天收.
F. Kk
F. Kk - 2 个月 前
林鄭賊婆以小人之心 度君子之腹,滿腦子都係陰謀論,癲喪病狂嘅恐怖程度似足共產黨有過之而無不及
H CHAN
H CHAN - 2 个月 前
這些無能、無良、無恥、無公義的政府官員真使香港人極度氣憤!!!!!!!
Shing Fung Tse
Shing Fung Tse - 2 个月 前
就四個字:「香港玩完」
Suet Yeung
Suet Yeung - 2 个月 前
Welnnnm
Czarina Chan
Czarina Chan - 2 个月 前
Thanks for voicing out!!
PaPa Grand
PaPa Grand - 2 个月 前
香港咁慘就係有個咁低能嘅賊婆林鄭做特首囉
yiman Kwok
yiman Kwok - 2 个月 前
佢唔係低能!係小人!隻死人三角眼!阴湿人!!🤮🤮🤮🤮🤮
ht cheng
ht cheng - 2 个月 前
主持人記唔記得何栢良之前要求增加檢測,宜家又質疑檢測嘅成效?可唔可以話醫生未必醫得好病,大家就唔好去睇醫生?醫院有好多病毒就要執咗間醫院?何醫生冇問題,主持人要反省吓。
love HK ho
love HK ho - 2 个月 前
在中國(香港)吹哨者沒有好下場。
Bun Kong
Bun Kong - 2 个月 前
何醫生係香港明乎其實專業醫生,怎能講是所謂專家?呢的是無辱香港。
Helen Ho
Helen Ho - 2 个月 前
謝謝何醫生
下一个